Webbtjänster

GisGruppen lång erfarenhet av arbete med WebbGIS och webbtjänster och kan bistå vid utveckling, anpassning eller konfiguration och uppsättande av dessa.

GisGruppen har även egna webbtjänster:

 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example

BarnKartor, http://barngis.slu.se/  Barnkartor i GIS – är en metod för att öka barns inflytande i planeringen. Barnkartor bygger på en webbgis-enkät där barn svarar på ett antal frågor om sin utemiljö samt markerar i kartan.  Metoden är framtagen av forskare på SLU. Metoden är utformad för att de data som samlas in ska ha en sådan kvalitet att den kan användas i offentlig förvaltning, men också i forskning och uppföljning av miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö”. Metoden ger ett rikt material, som är användbart om man vill ha information om enskilda platser i en stadsdel men medger även mer avancerade analyser på övergripande nivå. Webbtjänsten är utvecklad i samarbete med ArcticTiger. För en demo (http://www.barnkartor.se/)  av Barnkartor, logga in med användaren “test” (radera gärna dina inmatningar efter dig, så blir det tomt till nästa)

  • Example
  • Example
  • Example
  • Example

PocketData, www.arctictiger.se/pocket.html  är en webbapp som förenklar din fältinventering. PcketData är perfekt när du är i behov av att snabbt kunna inventera ett antal olika fysiska objekt eller företeelser som har en tydlig platskoppling. tex klotter, full soptunna, trasig lampa, brunnar mm. PocketData hjälper dig att spara tid och öka kvaliteten på dina data då du dokumenterar allt direkt på plats. Webbtjänsten är utvecklad och förvaltas av ArcticTiger.

GeoForms, geoforms.gisgruppen.se är källkoden bakom BarnKartor som GisGruppen håller på att släppa som ett Open Source-projekt. GeoForms används för kartering av synpunkter, problem/möjligheter och preferenser om den fysiska miljön. Det är en dynamisk webbtjänst för geografiska enkäter som, genom att anpassa frågeuppsättningen och andra parametrar, går att använda i många olika sammanhang, tex: Äldrekartor, tillgänglighetskartering (för handikappade), kartläggning av otrygghet, bostadsområdesinventering, Insamling av geografiska synpunkter, fastighetsförvaltning, samråd (kring tex. bygglov, detaljplan etc).