Resurskonsult

Ibland kan man som organisation behöva resursförstärka ett projekt eller till ett uppdrag under en tid.

Att hyra in den personal du behöver är praktiskt utifrån flera aspekter. Du betalar bara för det antal timmar du har beställt och bara för det arbetsuppgifter som du har behov av. Inga kollektivavtal krävs, inget ansvar vid sjukdomar eller föräldraledighet. Allt sådant hanteras av resurskonsulten själv.

GisGruppen har lång erfarenhet att arbeta inom myndigheter och andra organisationer under kortare eller längre perioder.