Rådgivning

Om du undrar hur du ska göra med din nya webbgis-satsning, vilka teknikval som finns, för och nackdelar kring Open Source, hur du ska tänka kring GIS-delarna i den nya upphandlingen eller vad som krävs för att uppfylla den svenska metadataprofilen eller leverera data till den Svenska geodataportalen så kan du höra av dig till oss. Av GisGruppen kan du få råd och tankar kring allt från crowdsourcing till geoJSON. Vi har jobbat i många år med dessa frågor och brinner för GIS/GIT, SDI och hur man utvecklar, förbättrar och effektiviserar olika verksamheter med hjälp av geografisk informationsteknik.

Exempel på tjänster som GisGruppen kan bistå med:
– Förstudie
– Behovsanalys
– Kravinsamling
– GIT-arkitektur & strategiarbete

Bollplank
Ibland behövs det bara någon att bolla sina tankar och idéer med, eller få en ny infallsvinkel på ett svårt problem. Genom ett eller några möten med en rådgivare kan du ge ditt projekt eller din organisation en injektion av nya erfarenheter och tankar när du som bäst behöver dem.

Coaching

Om du känner att du har kört fast kan en coach hjälpa dig att hitta en väg framåt. Det kan handla om en GIS-analys, ett utvecklingsprojekt, din roll som projektledare, en oklar förvaltningssituation, otydlig rollbeskrivning eller arbetsuppgift eller stöd i din karriär som GIS-samordnare eller projektledare.

Coaching handlar om att klargöra förutsättningar och gå från nuläge till ett önskat mål genom att jobba fram en konkret handlingsplan.

Katalysator
En bra idé räcker inte alltid hela vägen, ibland behövs en katalysator för att få något att hända. Coaching är lösningsfokuserat och handlingsorienterat och kan därför stödja beställaren i att få igång en process där målen formuleras och förankras och visionen och idén omsätts till ett konkret projektuppdrag.

Saknar du verktyg för att se helheten, få en bra struktur eller komma vidare i arbetet, kan du hitta dem med hjälp av en coach.

Ett coachingssamtal kan hållas var du än befinner dig, via Skype/Lync, telefon, hos dig eller hos oss på något av våra kontor.