Open Source

GIS-gruppen har länge nyttjat Opensource-programvara i våra utbildningar och har aktivt följt Opensource–rörelsens utveckling inom GIS-området sedan 2003. Bland annat har vi deltagit i den internationella OpensourceGIS-konferensen FOSS4G i Lausanne 2006, i Cape Town 2008 och i Barcelona 2010. En drivande tanke bakom vårt Opensource-engagemang har varit att våra kursdeltagare lätt och utan hinder ska kunna fortsätta sin inlärning på hemmaplan med hjälp av Open source GIS programvaror.

För att bidra till kompetensspridning kring användningen av Open Source GIS i Sverige, har GisGruppen även arbetat aktivt med att få igång en Open Source community inom ramen för OsGeo Nordic vilket mynnade ut i flera olika initiativ, projekt och konferenser. Bl.a: de senaste årens Open Source GIS Konferenser:
Open Source GIS Sweden 2013, 2014 & 2015 samt Kommunity-träff 2013, 2014 och 2015 där GisGruppen medverkat i programkommittéer (och i bland som föredragshållare/workshopledare)

När det är lämpligt och möjligt förespråkar vi öppna lösningar där man återanvänder och delar kod med andra. Vi har själva bidragit till utvecklingen av Open Source programvara genom tex. projektet barnkartor i GIS, men vi håller även på att se över hur vi ska kunna tillgängliggöra vårt egna utbildningsmaterial under Open Source / Creative Common licens.

Om ni vill ha stöd, råd eller hjälp med Open Source projekt hjälper vi hjärna till oavsett om det handlar om desktop-lösning, webbgis eller fältinventering eller något helt annat.

Vi har jobbat med Open Source program inom många områden, men inom GIS-området särskilt dessa: QGIS, GRASS, Saga, Open Layers (1-3), Leaflet, GeoServer, Qgis-server, Mapserver, GDAL/OGR, Talend SDI, GeoKettle, GeoNetwork open source mfl.