Rådgivning & Coaching

Om du har kört fast och behöver råd av en erfaren GIS-expert, eller bara bolla dina tankar med någon utomstående

mer...

Resurskonsult

Ibland behövs det en temporär resurs-förstärkning i det löpande arbetet eller i ett projekt mer...

Verksamhets-utveckling

När du behöver en hjälp med en förstudie, en utredning, förslag på ny systemarkitektur eller hjälp med krav och behovsanalys mer...

Tekniktjänster

När du behöver hjälp med något specifikt så t.ex: GIS-analys, digitalisering, data- modellering, standardisering, webbutveckling mer...

Open Source

GisGruppen har ett mångårigt engagemang i Open Source Communityn, här finns en samling med eget material, länkar och kod mer...