Referensuppdrag

 • 2021 – Vattenplaner och GIS-utredningar, Hushållningssällskapen
 • 2021 – QGIS-utbildning, Region Västernorrland
 • 2021 – QGIS-utbildning & resursstöd, Region Örebro
 • 2021 – QGIS-utbildning, Trapezia Miljökonsulter
 • 2016 – pågående:  Resurskonsult heltid, NTS Trafikverket (Infracontrol)
 • 2019 – QGIS-utbildningar för Sydnärkes byggförvaltning, Askersund & Lekebergs kommun
 • 2019 – Utredning och GIT-arkitekturförslag, NOBINA
 • 2018 – Driftsättning av  AquaVia, Trafikverket
 • 2018 – Förberedande Valanalys, Miljöpartiet
 • 2018 – FME-analys Nationell plan, Trafikverket
 • 2018 – GIS-utbildning, ISOF – Institutet för språk och folkminen
 • 2018 – Fortsatt arbete NTS-förvaltning, Trafikverket
 • 2017 – Spatial analytisk samtalspartner, Hyresgästföreningen
 • 2017 – Metodutveckling för tryck av kartor, LAJMA.se
 • 2017 – Resursstöd kvalitetsgranskning DAP (Digital Arkeologisk Process) , Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 • 2017 – Skräddarsydd ArcGIS-utbildning, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 • 2017 – Förvaltningsstöd Aquavia, Trafikverket
 • 2017 – Barnkartor GIS, Eskilstuna kommun
 • 2017 – Skräddarsydd GIS-utbildning, Livsmedelsverket (SLV)
 • 2016 – Resursstöd GIS, Statens Fastighetsverk (SFV)
 • 2012 – 2016 – Systemutveckling Barnkartor i GIS (SLU)
 • 2014 – 2016 – Resursförstärkning – teknisk projektledare för Planeringskatalogen (Länsstyrelserna)
 • 2008 – 2015 – Systemarkitektur och systemutveckling av Aquavia, Trafikverkets
 • 2008 – 2015 – Projektledare och utvecklingsansvarig för Saerimner (Trafikverket)
 • 2015 – GIS-samordnare ostlänken (Trafikverket)
 • 2015 – Enkelt webbpubliceringsflöde för flytten av Kiruna (SpaceScape)
 • 2014 – Upphandlingsstöd (PTS)
 • 2014 – Workshopledning – Gis i Mjölby kommun
 • 2013 – Grundkurs i GIS och Open Source (Adtollo)
 • 2013 – Behovsanalys – Ny metadataprofil (Länsstyrelserna)
 • 2012 – 2013 – Kravspecifikation för nytt WebbGIS (Länsstyrelserna)
 • 2010 – 2011 – Vindkraftsvisualisering & LCA Analys (Östhammars kommun)