Besök oss:

Uppsala:
Väderkvarnsgatan 36
753 29 Uppsala

GisGruppens kontor i Knivsta

GisGruppen tar uppdrag över hela Sverige eller där kunderna önskar, men vi har vår bas i Uppsala.
Om du har frågor eller önskemål är du varmt välkommen att höra av dig:

Feature Box Title

Erik har bakgrund som teknikagronom, men har arbetat med GIS de senaste 23 åren och har under den tiden byggt ett brett kontaktnät inom GIS i Sverige. Under dessa har Erik förvärvat djupa kunskaper inom ett väldigt brett spektra av GIS, exempelvis: Landskapsanalyser, infrastrukturprojekt, transportsystem, databasuppbyggnad, datastruktur, kartografi, systemarkitektur, projektledning, modellering, webbGIS, databaser, fält GIS. Erik har stor erfarenhet av att hålla utbildningar inom GIT. Tidigare arbetade Erik som GIS-samordnare för Vattenmyndigheten i Norra Östersjön och har därigenom även stora kunskaper inom EU.s ramdirektiv för vattenkvalitet. Då arbetade Erik även internationellt för EEA, Europeiska miljöbyrån, som GIS-expert på uppdrag av Naturvårdsverket. De senaste tolv åren har Erik i huvudsak arbetat med GIS-uppdrag som har varit riktade mot transportsystem i olika former.*Tel: 0705-625107*Mail: erik.lundborg@gisgruppen.se * Länk till Eriks CV

Feature Box Title

Mikael är ursprungligen utbildad till Landskapsarkitekt med inriktning mot samhällsplanering och miljökommunikation, men har nu 20 års arbetslivserfarenhet som GIS-expert & geografisk verksamhetsutvecklare. Han har genom sitt arbete kompletterat sin kunskapsprofil med ett brett IT-tekniskt kunnande och en god förståelse för de skilda behov och förutsättningar som finns i olika organisationer. Mikael har arbetat på bred front med allt ifrån behovs- och verksamhetsanalys samt kravfångst till systemdesign och arkitektur men även systemutveckling, dokumentation och utbildning. Det som legat honom särskilt varmt om hjärtat är dock verksamhetsutveckling, att tillsammans med olika verksamheter och kunder ta fram bra lösningar som hjälpa dem framåt.* Tel: 0703-155056, * Mail: mikael.schroder@gisgruppen.se.* Länk till Mikaels CV