Om GisGruppen
GisGruppen är ett konsultföretag med spetskompetens inom verksamhetsutveckling genom geografisk information och teknik. GisGruppen arbetar med förstudier, utredningar och verksamhetsutveckling, systemarkitektur, kravhantering, standardiseringsarbete samt utbildning inom GIS-området.

GisGruppen är lokaliserad i Uppsala/Knivsta men tar uppdrag i hela landet.

GisGruppens filosofi
Vi är kreativa problemlösare som med entusiasm och engagemang vill dela med oss av vår kunskap och kompetens. Vi eftersträvar alltid att skapa ett öppet klimat där vi genom samverkan kan hitta lösningar och synergier. Detta för att ge ökad effektivitet och verksamhetsnytta för alla parter samtidigt som vi har roligt och utvecklas tillsammans.